Η σκολίωση είναι μία πάθηση η οποία εμφανίζεται περίπου στο 2-3 % του παγκόσμιου πληθυσμού, με αρκετά μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης, για άγνωστο λόγο, σε κορίτσια. 

Ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης η σκολίωση διακρίνεται σε :

Βρεφική (0-3 ετών)

Παιδική (4-10 ετών) και

Εφηβική (10-13 ετών) που είναι και η συχνότερη και αποτελεί  το 80% όλων των περιπτώσεων της ιδιοπαθούς σκολίωσης.

Η σκολίωση μπορεί να οφείλεται σε συγγενή, αναπτυξιακά ή εκφυλιστικά αίτια, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άγνωστης αιτιολογίας και περιγράφεται ως ιδιοπαθής σκολίωση.

Δεδομένου ότι η σκολίωση προκαλεί αλλαγή του σχήματος του σώματος (παραμόρφωση – deformity), εμφανή στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην διάγνωση της είναι:

  • Ασυμμετρία στους ώμους, με τον ένα ώμο να είναι πιο ψηλά
  • Ασυμμετρία στη λεκάνη, με μετατόπισή της προς το πλάι, αναλόγως με τον τύπο της σκολίωσης
  •  Η μία ωμοπλάτη προεξέχει περισσότερο από την άλλη
  •  Υψηλότερη θέση των πλευρών από την μια πλευρά
  • Χαρακτηριστικός ύβος (καμπούρα) από τη μία πλευρά

Από ποια ηλικία  πρέπει να γίνεται ο έλεγχος ?

Όλες οι ηλικίες μπορούν να προσβληθούν από σκολίωση.

Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την αντιμετώπιση της σκολίωσης.

Η ιδιοπαθής σκολίωση όταν είναι πρώιμης έναρξης εκδηλώνεται από την ηλικία των έξι ετών ή ακόμα και νωρίτερα, όταν είναι όψιμης έναρξης εκδηλώνεται μετά την ηλικία των δώδεκα ετών, ενώ όταν πρόκειται για εκφυλιστική σκολίωση μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως άνω των 60 ετών.

Στις ηλικίες 9 με 14 ετών η κλινική εξέταση πρέπει να γίνεται ετησίως με τη δοκιμασία επίκυψης (Adam’s forward bending test).

Κατά τη δοκιμασία αυτή, ο εξεταζόμενος σε όρθια θέση σκύβει προς τα εμπρός, με τα γόνατα τεντωμένα, τις φτέρνες σε ευθεία γραμμή και τα χέρια να κρέμονται χαλαρά προς τα κάτω, ενώ οι ώμοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα ισχία. Στη θέση αυτή, ο γιατρός παρατηρεί τη ράχη με προσοχή και κάθε ασυμμετρία του κορμού θεωρείται ύποπτη για σκολίωση, οπότε το παιδί παραπέμπεται για ακτινολογικό έλεγχο.

Ο έλεγχος κατά την πρώτη εξέταση περιλαμβάνει ακτινογραφία ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης σε όρθια θέση.